You are here
Home > Inspiracje > Ciekawostki > Interactive Research Center członkiem rady programowej Polsko- Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie

Interactive Research Center członkiem rady programowej Polsko- Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie

Interactive Research Center (IRCenter.com) zostało partnerem przemysłowym kierunku Informatyka Społeczna w PJWSTK. Wraz z takimi firmami jak SAS Institute, IBM, Gemius czy GoldenLine wspiera studentów swoją wiedzą i doświadczeniem przygotowując ich do udanego startu na rynku pracy.

Współpraca rozpoczęła się w połowie marca br. Wszyscy partnerzy przemysłowi biorą udział w konsultacjach programu studiów wskazując na obszary, w których powinni być kształceni przyszli absolwenci. Studenci mają możliwość realizacji praktyk i staży w poszczególnych firmach partnerskich i połączenia badań naukowych z rozwiązaniami biznesowymi.

"Naszym głównym celem, oprócz wspierania i wymiany wiedzy pomiędzy ośrodkami akademickimi i biznesem, jest przekazanie studentom praktycznych umiejętności korzystania i pozyskiwania informacji z Internetu oraz wykorzystywania zaawansowanych rozwiązań technologicznych w akcjach społecznych. Chcielibyśmy aby nauczyli się oni postrzegać Internet, jak medium swojego pierwszego wyboru w pozyskiwaniu informacji"- mówi mgr. inż. Tomasz Kaszuba, Dyrektora ds. IT oraz jeden z współzałożycieli IRCenter.

Dzięki współpracy z PJWSTK przed IRCenter otwiera się możliwość realizacji dużych projektów badawczo-rozwojowych i współpracy z jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. Istnieje nadzieja, że w najbliższej przyszłości pozwoli to  efektywnie wykorzystać potencjał ośrodków akademickich w działalności biznesowej spółki i przyczynić się do promocji idei współpracy biznesu ze środowiskami naukowymi w Polsce.
 

Udostępnij lub polub post:

Dodaj komentarz

Top