You are here
Home > Psychologia > Czy dzisiejszym trzydziestolatkom grozi smutna starość?

Czy dzisiejszym trzydziestolatkom grozi smutna starość?

Młodzi ludzie, którzy składają życzenia swoim dziadkom, w większości nie myślą jeszcze o przyszłości, kiedy sami będą mieli wnuki. Zaledwie 3% Polaków oszczędza na emeryturę mimo, że powszechnie wiadomo, że w przyszłości świadczenia te będą stanowiły tylko około jedną trzecią pensji. To sprawi, że będą smutnymi babciami i dziadkami, którzy nierzadko będą zmuszeni oddawać swoje mieszkania w zamian za tzw. rentę hipoteczną. Expander podpowiada co zrobić, aby tego uniknąć.

W czwartek (21 stycznia) obchodziliśmy dzień babci, a w piątek (22 stycznia) dzień dziadka. Młodym Polakom składający życzenia dziadkom trudno jest sobie wyobrazić, że za kilkadziesiąt lat sami będą na ich miejscu. Obecnie nie myślą jeszcze o tak odległej przyszłości. Niestety ten brak zainteresowania może być przyczyną wielu zmartwień na stare lata. Emerytury obecnie młodych Polaków mogą w przyszłości wynieść zaledwie jedną trzecią ich ostatniego wynagrodzenia. Niestety nie robią oni nic, aby się przed tym zabezpieczyć.

Emeryci będą zmuszeni oddawać mieszkania
Osoby, które nie zgromadzą oszczędności na emeryturę, będą musiały pogodzić się z drastycznie pogorszającym się poziomem życia, albo poszukać źródła dodatkowych pieniędzy. Może nim być tzw. renta hipoteczna. Już teraz działają firmy, które w zamian za przekazanie własności nieruchomości, dożywotnio wypłacają emerytom ustaloną z góry kwotę. Osoba korzystająca z tego rozwiązania do śmierci może mieszkać w swoim mieszkaniu. W ten sposób emeryt pozbawia jednak majątku swoich bliskich, gdyż fundusz nie musi przekazywać żadnych pieniędzy spadkobiercom. Obecnie popularność tego rozwiązanie jest jeszcze bardzo niska. W 2014 r. skorzystało z niego tylko kilkaset osób. Jednak w przyszłości prawdopodobnie taki sposób pozyskiwania funduszy stanie się bardziej powszechny.

Tylko 3% Polaków oszczędza na emeryturę
Niestety ten scenariusz wydaje się bardzo prawdopodobny, gdyż niewielu Polaków oszczędza na emeryturę. Jedynie 5% pracujących posiada IKE, a 3,5% IKZE. Co więcej, wielu posiadaczy takich produktów z nich nie korzysta. Dla przykładu w II półroczu 2015 r. (najnowsze dostępne dane) wpłat dokonano jedynie na 14% IKZE. Nawet jeśli uwzględnimy oszczędzanie na emeryturę w inny sposób niż IKE i IKZE, to odsetek i tak pozostaje bardzo niski. Z raportu „Polak finansowym singlem” przygotowanego na zlecania Aviva Investors wynika, że tylko 3% Polaków oszczędzana z myślą o emeryturze.

Jak oszczędzać na emeryturę
W oszczędzaniu na emeryturę ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, aby jak najwcześniej zacząć odkładać na ten cel. Po drugie, aby pieniądze inwestować, a nie trzymać na nieoprocentowanym rachunku lub w gotówce. Szybie rozpoczęcie gromadzenia kapitału spowoduje, że możemy zebrać np. 200 000 zł odkładając jedynie 287 zł miesięcznie. To jednak pod warunkiem, że zaczniemy na 30 lat przed emeryturą. Jeśli zaczniemy się tym zajmować dopiero na 10 lat przed planowanym zakończeniem kariery zawodowej to, aby uzyskać taką samą kwotę musielibyśmy odkładać aż 1 354 zł, czyli o ponad 1 tys. zł więcej. Istotne jest również to, w jaki sposób będziemy oszczędzali. Wpłacając po 300 zł miesięcznie do skarbonki, po 30 latach zbierzemy 108 000 zł. Odkładając taką samą kwotę na lokacie z oprocentowaniem 2% zbierzemy ok. 139 000 zł. Jeśli pieniądze zainwestujemy i uda nam się uzyskać stopę zwrotu na poziomie 5% rocznie, to będziemy mieli ok. 210 000 zł.

Udostępnij lub polub post:

Dodaj komentarz

Top