You are here
Home > Rozwój > Samodzielna – tak. Zadłużona – nie.

Samodzielna – tak. Zadłużona – nie.

Prawdziwa dorosłość oznacza moment, w którym młody człowiek zaczyna samodzielnie podejmować ważne życiowe decyzje, w tym także te finansowe. Oznacza to, że wkrótce weźmie na siebie odpowiedzialność za podpisywane umowy, za rachunki, raty i faktury do zapłacenia, pożyczki czy kredyty np. hipoteczne. Dlatego tak ważne jest posiadanie przez osobę wkraczającą w dorosłość świadomości finansowej i podstawowych umiejętności zarządzania swoim prywatnym budżetem. Dotrzymywanie terminów płatności, systematyczne oszczędzanie i odpowiedzialne zakupy to dzisiaj abecadło codziennego funkcjonowania na rynku.

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Osoby w wieku 30-39 lat to najczęstsza grupa, która nie trzyma się swoich domowych planów budżetowych. Tak wynika z badań przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku na zlecenie KRUK S.A. przez GFK Polonia. W połowie badanych gospodarstw domowych wydatki przekraczają dochody co najmniej kilka razy w roku. Tylko co czwarty respondent może powiedzieć, że nie bywa „na minusie”. Co ciekawe 43% badanych upatruje źródła zadłużenia w niefrasobliwości i życiu ponad stan.

Niefrasobliwość to nie dorosłość

Warto wziąć sobie do serca to niepokojące zjawisko występujące u osób, które powinny być już na etapie stabilizacji finansowej. Należy pamiętać, że zaczynając życie „na własny rachunek” jednocześnie rozpoczynamy budowę swojej historii płatniczej. W przyszłości może ona mieć decydujące znaczenie przy staraniach o kredyt: na mieszkanie, samochód czy remont domu oraz np. przy zakładaniu własnej działalności. Dlatego ważne jest, aby jak najwcześniej nauczyć się nawyku pilnowania pozornie błahych spraw takich, jak terminowe opłacanie abonamentu za Internet, telefon komórkowy czy regulowanie rat kredytu studenckiego.

Już na tym etapie możemy też zacząć budować swoją pozytywną historię płatniczą. Przepisy pozwalają na to, aby zwrócić się do np. naszego operatora komórkowego czy banku, w którym płacimy raty kredytu, o przekazanie pozytywnej informacji o naszych regularnych wpłatach do biura informacji gospodarczej. Takie instytucje mogą gromadzić zarówno dane negatywne o zadłużeniu, jak i te pozytywne o terminowej spłacie należności. Tak działa np. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. należący do Grupy KRUK. W krajach Europy Zachodniej, czy w USA budowanie pozytywnej historii to już norma. Od 2010 roku m.in. dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku wymiany informacji gospodarczych i nowej ustawie regulującej działania BIGów także Polacy mogą zbierać dane potwierdzające ich rzetelność płatniczą.

Odpowiedzialność to dialog

Jeżeli w wirze codziennych zajęć zdarzy się nam jednak zapomnieć o jakichkolwiek płatnościach, nie należy załamywać rąk. Nie warto też od razu panikować i zwracać sięo pomoc do rodziców. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty od wierzyciela, czy reprezentującej go firmy windykacyjnej najlepiej jak najszybciej skontaktować się z konsultantem prowadzącym sprawę zadłużenia. „Ważne jest, aby młodzi ludzie mający po dwadzieścia kilka lat nie rozpoczynali samodzielnego życia od niespłaconych długów. To bowiem grozi także dodatkowymi kosztami postępowania sądowego i egzekucją komorniczą. Można też trafić na listę dłużników w BIG. To oznacza znaczne utrudnienia w dostępie do kredytów, zakupów produktów na raty i usług w abonamencie. Z nierzetelnym płatnikiem nikt nie będzie chciał nawiązać współpracy.” – mówi Piotr Krupa, Prezes Zarządu KRUK S.A. – „Dlatego, jeśli już zdarzyło nam się przeholować z wydatkami, dobrze jest jak najszybciej zawrzeć ugodę z firmą windykacyjną i powrócić do regularnej spłaty zobowiązań. Spłata długu w ratach jest możliwa i, co najważniejsze, nie obciąża nadmiernie miesięcznego budżetu. Takie rozwiązanie proponujemy swoim klientom już od kilku lat. Dotychczas skorzystały z niego tysiące osób. W ubiegłym roku średnia miesięczna rata ugody zawartej z KRUKiem wyniosła 210 zł. A jak już spłacimy zaległości, możemy poprosić o umieszczenie pozytywnej informacji o tym fakcie w Biurze Informacji Gospodarczej. KRUK właśnie wpisał do systemu ERIF pozytywne informacje o pierwszych 1400 osób, które z sukcesem spłaciły dług i wyszły na prostą”. Firma zapowiada, że będzie to robić systematycznie nagradzając w ten sposób i ułatwiając życie tym, którzy mimo trudnej sytuacji i dużego wysiłku wywiązali się ze swoich zobowiązań. Raz na 6 miesięcy taką pozytywną informację na swój temat można uzyskać z BIG bezpłatnie. Może ona stanowić namacalny dowód na naszą rzetelność płatniczą i pomóc np. w staraniach o kolejny kredyt.

Udostępnij lub polub post:

One thought on “Samodzielna – tak. Zadłużona – nie.

  1. Najlepiej od młodości uczyć się oszczędzania. ja mam 25 lat, a dzięki nauce mojej mamy już teraz mam lokatę i rachunek oszczędnościowy. Wiem, że oszczędzać trzeba od małego.Później unika się wielu problemów jużw tzn. dorosłym życiu.

Dodaj komentarz

Top