You are here
Home > Rozwój > Sukces nie przychodzi łatwo

Sukces nie przychodzi łatwo

Są dobrze wykształcone i osiągnęły sukces, ale aż 70 % z nich musiało zmierzyć się z barierami na swojej drodze zawodowej. Problemy z pogodzeniem obowiązków rodzinnych i zawodowych, stereotypowe postrzeganie roli kobiety w społeczeństwie, a także obawy i lęki przed podjęciem ryzyka – to główne bariery utrudniające kobietom drogę do awansu – wynika z badań, jakie Krajowy Rejestr Długów przeprowadził wśród kobiet stojących na czele współpracujących z nim firm.

W ankiecie udział wzięły prezeski, dyrektorki i kierowniczki, odpowiedzialne za ocenę ryzyka lub windykację w swoich firmach. 66% z nich odpowiedziało w ankiecie, że istnieją przeszkody utrudniające awans przedstawicielkom płci pięknej, a prawie ¾ z nich napotkało je podczas swojej kariery. Tymi najbardziej uciążliwymi były problemy z pogodzeniem obowiązków rodzinnych i zawodowych, a także stereotypowe postrzeganie roli kobiety w społeczeństwie. Wiele z badanych, zanim objęły aktualne stanowisko, musiało również pokonać własne obawy i lęki przed podjęciem ryzyka.

Z drugiej strony według ponad połowa menedżerek, do których KRD skierowało swoje pytania, uważa że kobiety są dobrymi przełożonymi i przykładają bardzo dużo uwagi do tego, aby udowodnić swoim współpracownikom, że nadają się do pełnienia takiej funkcji. Również lepiej od mężczyzn nawiązują kontakty ze swoimi podwładnymi i wykazują się sporą dozą empatii. Oceniając jakość pracy wykonywanej przez przedstawicielki swojej płci, prawie ¾ badanych wskazało na wysokie zaangażowanie kobiet w pełnione przez siebie obowiązki, a także kompetencje komunikacyjne, którymi niejednokrotnie przewyższają swoich kolegów z pracy.

Pytane o hierarchię wartości aż 67% ankietowanych kobiet odpowiedziało, że najważniejsza jest dla nich rodzina. Na dalszych miejscach znalazły się rozwój osobisty i kariera.

Ankietowane menedżerki uważają, że kobiety i mężczyźni nie są traktowani równo na rynku pracy. Aż 77% pań, które wypełniły ankietę, odpowiedziało, że mężczyźni zarabiają więcej od kobiet zatrudnionych na takich samych stanowiskach, a 40% z nich wskazało, iż ogólnie przyjęte przekonanie, że mężczyźni są lepszymi menedżerami niż kobiety wpływa na fakt, że mniej kobiet pełni kierownicze stanowiska.

– Przedsiębiorstwa i instytucje współpracujące z Krajowym Rejestrem Długów często reprezentowane są przez kobiety, które osiągnęły sukces zawodowy, o jakim mógłby marzyć niejeden mężczyzna. Rzeczywistość nie jest jednak do końca tak różowa. Pozycja kobiet na rynku pracy jest wciąż zbyt słaba. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu kobiet, które są zainteresowane założeniem własnej firmy lub aktywnie działają w biznesie, przygotowujemy szereg działań dedykowanych dla pań. Chcemy, aby także nasza firma wniosła swój wkład w rozwój zawodowy kobiet – mówi Jakub Kostecki, wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Udostępnij lub polub post:

Dodaj komentarz

Top