You are here
Home > Zdrowie > W wielkopolskich aptekach ruszył program opieki nad pacjentami z chorobami kardiologicznymi i diabetologicznymi

W wielkopolskich aptekach ruszył program opieki nad pacjentami z chorobami kardiologicznymi i diabetologicznymi

Aptekarze wspierają lekarzy w leczeniu cukrzycy i  chorób układu krążenia

Czy rola polskiego farmaceuty w podstawowej opiece nad pacjentem może stać się tak istotna, jak w innych krajach UE? Czy farmaceuta jako członek zespołu opieki kardio-diabetologicznej  może zatem mieć znaczący wpływ na poprawę jakości tej opieki? Może. Właśnie ruszył w Poznaniu i okolicach pierwszy pilotażowy program o nazwie „Świat Kardiologii i Diabetologii”.
W czasie dwóch miesięcy trwania tego przedsięwzięcia to właśnie farmaceuta pomoże pacjentowi rozpoznać pierwsze symptomy choroby i skieruje go do lekarza specjalisty, a u pacjentów już zdiagnozowanych wskaże, jak kontrolować proces farmakoterapii, udzielając fachowych porad.

Pilotażowy program w wielkopolskich aptekach skupia się na dwóch najpowszechniejszych wśród poznaniaków problemach zdrowia: chorobach układu krążenia oraz cukrzycy i obejmuje swoimi działaniami 29 aptek i ponad 100 farmaceutów. Program ma podnieść standardy pomocy chorym na cukrzycę i choroby układu krążenia oraz przeciwstawiać się epidemiologicznemu rozprzestrzenianiu się tych chorób. Dlatego też 1200 osób będzie mogło skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych i wizyt u lekarzy specjalistów. To zapowiedź ogólnopolskiego programu, który ma ruszyć od września 2010 w całym kraju w aptekach ze znakiem Świat Zdrowia.

Dlaczego udział aptekarza w procesie leczenia jest tak ważny? WHO alarmuje, że pomimo rozbudowanej sieci opieki związanej z chorobami cywilizacyjnymi w krajach Unii Europejskiej oraz ogromnych wydatków na ten cel, systemy służby zdrowia poszczególnych krajów wciąż nie mogą osiągnąć zadowalających efektów w zapobieganiu i leczeniu powikłań z nimi związanych. Powikłania te to najczęściej skutek zbyt późnego wykrycia choroby i podjęcia leczenia, bądź wynik zaniedbań w kuracji z winy niewystarczającej wiedzy i motywacji pacjenta. Kluczem do rozwiązania problemu jest więc wczesne zdiagnozowanie, szybkie podjęcie leczenia i konsekwentne stosowanie zaleceń lekarza. I tu pomóc mają aptekarze. – Dostęp do aptekarza jest zdecydowanie łatwiejszy niż do lekarza. To aptekarz ma zazwyczaj pierwszy kontakt z osobą, u której pojawiły się symptomy np. cukrzycy i to on ma obowiązek poinformować pacjenta, że w takiej sytuacji winien udać się do lekarza – tłumaczy dr Tadeusz Bąbelek, Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Potem, już w trakcie leczenia, chory musi zmierzyć się z nową rzeczywistością: ścisła dieta, codzienne badania poziomu cukru we krwi, wstrzykiwanie sobie insuliny. – I znów – odpowiednio przeszkolony aptekarz może konsultować zalecony przez lekarza proces leczenia chorego w zależności od jego potrzeb – nawet codziennie, gdy tymczasem dostęp do diabetologa czy kardiologia jest przecież ograniczony – wyjaśnia dr Bąbelek.

Apteki uczestniczące w programie umieściły w swoich witrynach logo Świat Kardiologii i Diabetologii, dając pacjentom wyrazisty sygnał, że mogą liczyć na kompetentną poradę i pomoc w leczeniu.
Jak mówi Katarzyna Krążyńska, Główny Specjalista ds. Rozwoju Programów Zdrowotnych w aptekach Świat Zdrowia, w których odbywa się pilotażowa akcja  -O opiece farmaceutycznej w Polsce mówi się od dawna. Jest to temat szczególnie ważny wobec pogarszającej się dostępności do lekarzy specjalistów, a do najbardziej pożądanych kategorii terapeutycznych należą właśnie kardiologia i diabetologia, stąd pojawił się nasz pomysł.-

Badania wykazują, iż pacjenci stosują zbyt dużo leków lub zażywają leki o podobnym składzie, nie konsultując tego ze specjalistami. Od lat powszechnym problemem w Polsce stało się wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę u specjalisty, a także „samoleczenie”, które może przynieść więcej szkód niż pożytku. Lukę pomiędzy wyspecjalizowaną poradą lekarza, a domowymi sposobami dbania o zdrowie może wypełnić farmaceuta. W ten sposób apteka stanie się miejscem, w którym pacjenci mogą liczyć na wsparcie ze strony farmaceutów i którzy w konkretnych przypadkach będą mogli kierować pacjentów na bezpłatne konsultacje do specjalistów. Jest to typowa praktyka na Zachodzie Europy –  w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Holandii – gdzie  współpraca farmaceutów z lekarzami przy zachowaniu bliskiego kontaktu z pacjentem jest elementem działań profilaktycznych, realizowanych od 20-30 lat z dobrym skutkiem właśnie pod hasłem opieki farmaceutycznej.
W czasie trwania programu pacjenci z Wielkopolski będą mogli korzystać z bezpłatnych porad specjalistów diabetologów i kardiologów w wybranych przychodniach, a także bezpłatnie zrealizować badania diagnostyczne. To właśnie farmaceuta będzie mógł kierować pacjenta na niezbędne badania, bądź konsultacje lekarskie.
Każda z 29 aptek biorących udział w programie została zaopatrzona dodatkowo w materiały edukacyjne (ulotki, broszury, plakaty), przez co aptekarze zyskują wartościowe narzędzie do pełnienia misji opieki farmaceutycznej. Kolejnym wsparciem dla farmaceutów są także specjalistyczne szkolenia (punktowane zgodnie z systemem kształcenia ustawicznego). Przedsięwzięcie to powstało w oparciu o wytyczne stowarzyszenia EuroPharm Forum oraz europejskiego oddziału WHO. Jego realizacja jest zaś możliwa dzięki współpracy z producentami, uczestniczącymi w programie wraz z aptekami Świat Zdrowia.
Użyteczność i wagę tej pilotażowej akcji opieki farmaceutycznej docenili partnerzy: patronat honorowy nad nią objęło Polskie Towarzystwo Diabetologiczne oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska, a także Czasopismo Aptekarskie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
W dniach od 12.04.2010 do 31.05.2010 w wybranych aptekach Świat Zdrowia oznaczonych logo „Świat Kardiologii i Diabetologii” na Pacjentów czekają:

  • zaproszenia na bezpłatne wizyty u lekarzy specjalistów kardiologów i diabetologów
  • zaproszenia na bezpłatne badania:

           EKG,
           echo serca,
           hemoglobina HbA1c
           glukoza
           cholesterol

  • pomiary ciśnienia
  • dermo konsultacje w zakresie stopy cukrzycowej
  • leki kardiologiczne i diabetologiczne w wyjątkowo korzystnych cenach

 

Udostępnij lub polub post:

Dodaj komentarz

Top